نظر:
پسرا :اگه قرار باشه یه دخترو نصیحت کنین چی میگین؟

 

 

دخترا:اگه قرار باشه یه پسرو نصیحت کنین چی میگین؟

[ چهارشنبه یکم مرداد 1393 ] [ 13:30 ] [ بابی ]

[ ]

اگر به دنبال سرنوشت خودتان بروید:

اگر به دنبال سرنوشت خودتان بروید و مسیر زندگی را بجویید

هرچند پر از عیب و کاستی باشد

بهتر از آن است که از روش زندگی بی عیب و موفق دیگران تقلید کنید .

غذا ، دعا ، عشق / الیزابت گیلبرت - Elizabeth Gilbert

[ چهارشنبه نوزدهم شهریور 1393 ] [ 17:32 ] [ بابی ]

[ ]

سه چیز-زن
ﺳﻪ ﭼﻴﺰ - ﻳﻚ ﺯﻥ ﺭﺍ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻠﻜﻪ ﻣﻴﺴﺎﺯﺩ !
1- ﻭﻗﺘﻲ ﻛﻪ ﭘﻮﻝ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﻬﺎﺵ ﺑﺎﺷﻪ٢ - ﻭﻗﺘﻲ ﻛﻪ ﻟﺒﺎﺱ ﺳﻔﻴﺪ ﻋﺮﻭﺳﻲ ﻣﻴﭙﻮﺷﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺍﻣﺎﺩ٣ - ﻭﻗﺘﻲ ﻛﻪ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺑﭽﺶ ﺑﻪ ﺩﻧﻴﺎ ﻣﻴﺎﺩ ﻭ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻭﻟﻴﻦﺑﺎﺭﻣﺎﺩﺭ ﻣﻴﺸﻪ ..
ﺳﻪ ﭼﻴﺰ - ﺯﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮔﺮﻳﻪ ﻣﻴﺎﻧﺪﺍﺯﺩ :
1-ﺣﺮﻓﻲ ﻛﻪ ﺟﺮﻳﺤﻪ ﺩﺍﺭﺵ ﻛﻨﺪ٢ - ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻥ ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﺩﻭﺳﺘﺶ ﺩﺍﺭﻩ٣ -ﻣﺮﻭﺭ ﻛﺮﺩﻥ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻝ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺑﻮﺩﻩﺑﺮﺍﺵ ﻭ ﺣﺎﻻ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﺶ ﺩﺍﺩﻩ ..سه ﭼﻴﺰ - ﻛﻪ ﺯﻥ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺍﺣﺘﻴﺎﺝ ﺩﺍﺭﺩ :
1- ﺁﻏﻮﺷﻲ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻗﻠﺐ ﻭ ﺑﺎ ﻣﺤﺒﺖ ﺑﺎﺷﻪ٢ -ﺣﺮﻓﻲ ﺯﻳﺒﺎ ﻛﻪ ﺍﻧﮕﻴﺰﻩ ﻫﺎﺵ ﺭﺍ ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮﻩ٣ - ﻭﻗﺘﻲ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺳﺘﺮﺍﺣﺖ ﻭ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻗﻮﺍ ..
ﺳﻪ ﭼﻴﺰ - ﺯﻥ ﺭﺍ ﻣﻴﻜﺸﺪ:
1-ﺯﻧﻲ ﺑﺮ ﺍﻭ ﺍﺭﺟﺤﻴﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ٢ -ﺩﺍﻏﻮﻥ ﺷﺪﻥ ﺁﻳﻨﺪ ﻩ ﺍﺵ٣ -ﺭﻓﺘﻦ ﭘﺪﺭ ﻭ ﻣﺎﺩﺭ ﻭ ﭘﺴﺮﺵ ..
ﺳﻪ ﭼﻴﺰ - ﺯﻥ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ ﻣﻴﻜﻨﺪ 
1-ﺯﻳﺒﺎﻳﻴﺶ٢ - ﺍﺻﻞ ﻭ ﻧﺴﺒﺶ٣ -ﻛﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﻣﻘﺎﻡ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺶ ..
ﺳﻪ -ﺣﺎﻟﺖِ ﺯﻥ ﻛﻪ ﺍﺧﻄﺎﺭ ﺑﻪ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﻣﻴﺂﻳﺪﻭﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﻣﯿﺘﺮﺳﺎﻧﺪ ﻭ ﺗﻌﺠﺐ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ 
1-ﺳﻜﻮﺗﺶ٢ -ﺟﺮﺃﺕ ﺁﻧﻴَﺶ٣ -ﺳﺮﺩ ﺷﺪﻧﺶ ﺩﺭ ﻳﻚ ﺁﻥ
!!!

[ شنبه هشتم شهریور 1393 ] [ 12:47 ] [ بابی ]

[ ]

کسی‌که با دستش کار می‌کند...
«کسی‌که با دستش کار می‌کند کارگر است، کسی
که با عقل و دستش کار می‌کند پیشه‌ور است،
کسی که با دست و عقل و احساسش کار می‌کند هنرمند است.»
شارل ویلدراک

[ شنبه هشتم شهریور 1393 ] [ 12:0 ] [ بابی ]

[ ]

چه قدر عجیب است...
چه قدر عجیب است که فرد مورد علاقه ات را پیدا کنی
و فرد مورد علاقه ات پیدایت کند .
معجزه است !
یک معجزه ی آسمانی ....

هاروکی موراکامی

[ شنبه هشتم شهریور 1393 ] [ 11:44 ] [ بابی ]

[ ]

من تو را دوست دارم...
من تو را دوست دارم، تو آن چه را که نمی‌توانی دوست بدار
توانایی‌هایت را دوست بدار، من ناتوانایی‌هایت را
غرورت را دوست بدار، من شکستنِ آرام آن را در میان بازوانم
بی‌باکی‌ات را دوست بدار، من ضعف‌های حالا و بعدت را
آینده‌ات را دوست بدار، من هر آنچه پایان یافته است
صدها زندگی‌ای را که می‌خواستی داشته باشی دوست بدار
من این یکی را که باقی مانده
و اینکه چگونه با این همه دوری می‌تواند، اینگونه به من نزدیک باشد
من آنچه را که هست دوست دارم، تو آنچه خواهد آمد
مرا دوست بدار، دوستت دارم.
- هرمان د کونینک
ترجمه: مودب میرعلایی

[ شنبه هشتم شهریور 1393 ] [ 11:7 ] [ بابی ]

[ ]

زن ها گاهي اوقات چيزي نميگويند...
زن ها گاهي اوقات چيزي نميگويند
چون به نظرشان لازم نيست كه چيزي گفته شود
با نگاهشان حرف ميزنند،
به اندازه يك دنيا حرف ميزنند
هرگز نبايد از چشمان هیچ زنی ساده گذشت...

خاطرات یک دختر مطیع
سیمون دو بووار

[ جمعه هفتم شهریور 1393 ] [ 19:37 ] [ بابی ]

[ ]

هر فردی بهترین هم که باشد:
هر فردی بهترین هم که باشد، اگر زمانی که باید باشد ، نباشد ...

همان بهتر که نباشد ...

لوئیس بونوئل

[ جمعه هفتم شهریور 1393 ] [ 19:35 ] [ بابی ]

[ ]

مرا کم دوست داشته باش...
مرا کم دوست داشته باش
اما همیشه دوست داشته باش !
این وزن آواز من است :
عشقی که گرم و شدید است
زود می سوزد و خاموش می شود
من سرمای تو را نمی خواهم
و نه ضعف یا گستاخی ات را !
عشقی که دیر بپاید ، شتابی ندارد
گویی که برای همه ی عمر ، وقت دارد .
مرا کم دوست داشته باش
اما همیشه دوست داشته باش !
این وزن آواز من است :
اگر مرا بسیار دوست بداری
شاید حس تو صادقانه نباشد
کمتر دوستم بدار
تا عشقت ناگهان به پایان نرسد !
من به کم هم قانعم
و اگر عشق تو اندک ، اما صادقانه باشد ، من راضی ام
دوستی پایدارتر ، از هرچیزی بالاتر است .
مرا کم دوست داشته باش
اما همیشه دوست داشته باش !
امیلی دیکنسون

[ جمعه هفتم شهریور 1393 ] [ 14:44 ] [ بابی ]

[ ]

هيچکس سرش آنقدر شلوغ نيست...
هيچکس سرش آنقدر شلوغ نيست
که زمان از دستش در برود و شما را از ياد ببرد
همه چيز برمى گردد به اولويت هاى آن آدم
اگر کسى به هر دليلى تو را يادش رفت
فقط يک دليل دارد
تو جزو اولويت هايش نيستى
پائولو کوئيلو

[ پنجشنبه ششم شهریور 1393 ] [ 1:17 ] [ بابی ]

[ ]