پسرا :اگه قرار باشه یه دخترو نصیحت کنین چی میگین؟

 

 

دخترا:اگه قرار باشه یه پسرو نصیحت کنین چی میگین؟


موضوعات مرتبط: نظرات

تاريخ : چهارشنبه یکم مرداد 1393 | 13:30 | نویسنده : بابی |
ﻣﻦ ﺍﺯ ﺁﻏــﺎﺯ نمیﺗـﺮﺳﻢ
ﻣﻦ ﺍﺯ ﭘــﺮﻭﺍﺯ نمیﺗـﺮﺳﻢ
ﻣﻦ ﺍﺯ ﺁﻏــﺎﺯ ﯾﮏ ﭘﺮﻭﺍﺯ ﺑﯽ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻣﯽ ﺗﺮﺳﻢ!
ﻣﻦ ﺍﺯ ﺗــﮑﺮﺍﺭ نمیﺗـﺮﺳﻢ
ﻣﻦ ﺍﺯ ﺍﻧــﮑﺎﺭ نمیﺗـﺮﺳﻢ
ﻣﻦ ﺍﺯ ﺗــﮑﺮﺍﺭِ ﺍﻧﮑﺎﺭِﻫﻤﯿﻦ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻣﯽ ﺗـﺮﺳﻢ!
ﻣﻦ ﺍﺯ ﺳﻮﺧﺘﻦ نمیﺗـﺮﺳﻢ
ﻣﻦ ﺍﺯ ﺳﺎﺧﺘﻦ نمیﺗـﺮﺳﻢ
ﻣﻦ ﺍﺯ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﮐﻨﺎﺭِ ﺳﻮﺧﺘﻦِ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻣﯽ ﺗﺮﺳﻢ!
ﻣﻦ ﺍﺯ ﺗﺎﺧﺘﻦ نمیﺗـﺮﺳﻢ
ﻣﻦ ﺍﺯ ﺑﺎﺧﺘﻦ نمیﺗـﺮﺳﻢ
ﻣﻦ ﺍﺯ ﺗﺎﺧﺘﻦ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺎﺧﺘﻦِ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻣﯽ ﺗﺮﺳﻢ!
ﻣﻦ ﺍﺯ ﺍﺣﺴﺎﺱ میﺗـﺮﺳﻢ
ﻣﻦ ﺍﺯ ﺁﻏﺎﺯ ﯾﮏ ﭘﺮﻭﺍﺯِ ﺑﯽ ﺍﺣﺴﺎﺱ
ﻭﺍﺳﻪ ﺗﮑﺮﺍﺭِ ﺍﻧﮑﺎﺭِ ﺩﻝِ ﺣَﺴﺎﺱ ﻣﯽ ﺗﺮﺳﻢ ...!

" زنده یاد فروغ فرخزاد "


موضوعات مرتبط: شعر

تاريخ : چهارشنبه ششم اسفند 1393 | 20:14 | نویسنده : بابی |
حس شگفت انگیزی ست به کسی که رهایت کرده

دیگر نه نیازی داشته باشی

و نه احساسی!

 

«ویسواوا شیمبورسکا»


موضوعات مرتبط: سخنان بزرگان:

تاريخ : جمعه بیست و چهارم بهمن 1393 | 23:36 | نویسنده : بابی |
ســاده که باشی ...
آدم ها خیلی زود دوستت می شوند
و تو خیلی دیر می فهمی دشمنت بودند …

ســاده که باشی . . .
آدم ها با همۀ کمبودهایشان به غرورت حمله می کنند
و با همۀ غرورشان مچاله ات می کنند …

ســاده که باشی. . .
تو همیشه رو بازی می کنی
و آدم ها همیشه بازیگران ِ پشت پرده می مانند …

ســاده که باشی . . .
اوقات بیکاری آدم ها را با سـادگی ات پُر می کنند
و خود در لحظه های اندوه ، تنها می مانی

ســاده که باشی . . .
ســادگی ات را حماقت می خوانند و
کسی نمی فهمد که تو از فرط ِ ” آدم بودن ”
ســاده ای . . . !!!


موضوعات مرتبط: سخنان بزرگان:

تاريخ : جمعه بیست و چهارم بهمن 1393 | 23:31 | نویسنده : بابی |

چیزی‌ که بیش‌تر از همه نگرانم می‌کند
رفتار بعضی از آدم هاست.
از آدم های متعصّب و تندرو و از متجاوزان می‌ترسم
از همه‌ی آن‌ها که خود را عقلِ کُل می‌دانند.
از همه‌ی آن‌ها که هیچ‌گاه به خود شک نمی‌کنند.
آن‌ها برای جامعه خطرناکند.

ویسلاوا شیمبورسکا


موضوعات مرتبط: سخنان بزرگان:

تاريخ : جمعه بیست و چهارم بهمن 1393 | 23:26 | نویسنده : بابی |
انـسـان دو آمــوزنــده دارد: "آمــــوزگــار و روزگـــار"!
هــر چــه بــا شیــرینـی از اولـی نیــامـــوزی،
دومـی با تـلخـی بـه تـــو می آمـــــوزد ...!


موضوعات مرتبط: جملات کوتاه

تاريخ : جمعه بیست و چهارم بهمن 1393 | 23:23 | نویسنده : بابی |
ســــاده بــاش ؛
امــا ســـاده قضــاوت نــکـن نیمــه ی پنهــان آدم هـــا را !

ســـاده زنـــدگــی کن ؛
امــا ساده عبور نکن از دنیایی که تنها یکبار تجربه اش می کنی !

ســـاده لبخنـــد بــزن ؛
امــا ســاده نخنـــد به کسی که عمـق معنــایش را نمی فهمی !

ســـاده بـــازگـرد ؛
امــا هـرگز برنــگــرد به دنیای او که به زخم زدنت عادت کرده...!
(حتی اگــر شاهــرگ حیــاتت را در دستــانش یــافتی)
و
به یـــاد داشتــه بــاش :
هیچکس ارزش زانو زدن و شکسته شدن ارزش هایت را ندارد ...!

"گـــاهی خـــــودت را زنـــدگــی کــن"


موضوعات مرتبط: جملات کوتاه

تاريخ : جمعه بیست و چهارم بهمن 1393 | 22:45 | نویسنده : بابی |
در زمان تولد، همه انسان ها ملایم و تسلیم هستند.
در زمان مرگ،خشک و خشن،همه گیاهان سبز، لطیف و تسلیم هستند.
در زمان مرگ، شکنــنــده و خشـک،هنگامی که
"سفت و سختـیـــم"، بــا مــــرگ همنـشینیــم.
و هنگامی که نـــرم و انـعطاف پـــذیـــریــــم؛
زنـــدگی ســرشـاری را به نمــایـش می گــذاریـــم...!


موضوعات مرتبط: سخنان بزرگان:

تاريخ : چهارشنبه پانزدهم بهمن 1393 | 23:29 | نویسنده : بابی |
انسان‌ها نمی دانند که تجربه
نوعی شکست است !
باید همه چیزت را از دست بدهی
تا ذره ای بفهمی ...

 آلبـر کامـو


موضوعات مرتبط: جملات کوتاه

تاريخ : چهارشنبه پانزدهم بهمن 1393 | 23:22 | نویسنده : بابی |
آدمهـــا می آیند
گاهی در زندگی ات می مانند
گاهی در خاطره ات

آن ها كه در زندگی ات می مانند
همسفر می شوند
آن ها كه در خاطرت می مانند
كوله پشتیِ تمامِ تجربی آتت برای سفر
گاهی تـلـخ
گاهی شیــریـن
گاهی با یادشان لبخند می زنی
گاهی یادشان لبخند از صورتت برمی دارد

اما تو لبخند بزن
به تلخ ترین خاطره هایت حتی
بگذار همسفر زندگی ات بداند
هرچه بود؛ هرچه گذشت
تو را محكم تر از همیشه و هرروز
برای كنار او قدم برداشتن ساخته است

آدمهــا می آیند
و ایـن آمـــدن
بایـد رخ بـدهـد
تا تـــو بـدانـی
آمـدن را همه بلدند
این مـاندن است
كه هنر می خواهد...!


موضوعات مرتبط: جملات کوتاه

تاريخ : چهارشنبه پانزدهم بهمن 1393 | 14:36 | نویسنده : بابی |