نظر:
دخترا:اگه پسر بودین چه کار میکردین؟پسرا:اگه دختر بودین چه کار میکردین؟

[ دوشنبه نهم دی ۱۳۹۲ ] [ 17:36 ] [ بابی ]

[ ]

مذهب مثل يك جفت كفش مي مانند
مذهب مثل يك جفت كفش مي مانند
بگرد تا آنچه اندازه ي پايت هست را پيدا كني
اما من را مجبور نكن تا آنها را بپوشم!

- جورج كارلين

[ پنجشنبه بیست و هشتم آبان ۱۳۹۴ ] [ 0:50 ] [ بابی ]

[ ]

مذهب مثل يك جفت كفش مي مانند
مذهب مثل يك جفت كفش مي مانند
بگرد تا آنچه اندازه ي پايت هست را پيدا كني
اما من را مجبور نكن تا آنها را بپوشم!

- جورج كارلين

[ پنجشنبه بیست و هشتم آبان ۱۳۹۴ ] [ 0:49 ] [ بابی ]

[ ]

عشق را باید با تمام گستردگی اش پذیرفت،
عشق را باید با تمام گستردگی اش پذیرفت،
تنها در جسم نمی‌توان پیداش کرد،
بلکه در جسم و روح و هوا. در آینه، در خواب، در نفس کشیدن‌ها انگار به ریه می‌رود،
و آدم مدام احساس می‌کند که دارد بزرگ می‌شود.

عباس معروفی

[ چهارشنبه بیست و نهم مهر ۱۳۹۴ ] [ 16:56 ] [ بابی ]

[ ]

وقتی برای دیگران لقمه بــزرگتر از دهانشان باشی
وقتی برای دیگران لقمه بــزرگتر از دهانشان باشی
آنها چــاره ای ندارنـــد جــز آنکه" خُــردت " کننـــد
تــا بــرایشان انــــدازه شـــوی
پـس مــراقب معــاشــرت هــایـت بـــاش ،
سـاعت زنـــدگیت را بـه افــق آدمهــای ارزان قیمت
کـوک نکن یـا خـــواب میمـــانـی یـا از زنــــدگـی عقب ..

[ سه شنبه بیست و هشتم مهر ۱۳۹۴ ] [ 17:26 ] [ بابی ]

[ ]

هر کس باید روزانه یک آواز بشنود ،
هر کس باید روزانه یک آواز بشنود ،
یـک شعــر خـــوب بــخـــوانـــد ...
به یـک اثـر هنــری خــوب نگاه کنــــد ،
و در صورت امکان چنـد کلمه حــرف منطقی بزنــد ...!

" گـوته"

[ سه شنبه بیست و هشتم مهر ۱۳۹۴ ] [ 17:0 ] [ بابی ]

[ ]

بدترین حالت ماجرا
بدترین حالت ماجرا این است که
طاقتمان تمام شود و به روی خودمان نیاوریم
و تا زمان مرگ ادامه دهیم ...
خیلی ها اینطور زندگی می کنند .
دست اندازِ کم طاقتی را رد کرده اند
و افتاده اند توی سرازیری عادت ...

- اوریانا فالاچی

[ یکشنبه نوزدهم مهر ۱۳۹۴ ] [ 17:21 ] [ بابی ]

[ ]

آدم‌بزرگ‌ها عاشق عدد و رقم اند.

آدم‌بزرگ‌ها عاشق عدد و رقم اند. وقتی با اونا از یک دوست تازه حرف بزنی، هیچوقت ازتون در مورد چیزهای اساسی سوال نمی‌کنن، هیچوقت نمی‌پرسن آهنگ صداش چطوره؟ چه بازی‌هایی رو دوست داره؟ پروانه جمع می‌کنه یا نه؟
می‌پرسن چندسالشه؟ چندتا برادر داره؟ وزنش چقدره؟ پدرش چقدر حقوق می‌گیره؟
و تازه بعد از این سوالاس که خیال می‌کنن طرف رو شناختن!

اگه به آدم بزرگا بگی که یک خونه قشنگ دیدم از آجر قرمز که جلو پنجره‌هاش غرق گل شمعدونی و بومش پر از کبوتر بود، محاله بتونن مجسمش کنن. باید حتما بهشون گفت یک خونه چندمیلیون‌تومنی دیدم تا صداشون بلند بشه که وای چه قشنگ! نباید ازشون دلخور شد.بچه ها باید نسبت به آدم بزرگها گذشت داشته باشند.

 

[ شنبه سی و یکم مرداد ۱۳۹۴ ] [ 11:54 ] [ بابی ]

[ ]

صبــح امـــروز
صبــح امـــروزکسی گفت بـه من:
تـو چقـدر تنهـایی ،گفتمش در پـاسـخ :
تو چقدر حساسی؛تن من گر تنهاست،
دل من با دلهـــاست،
دوستـانی دارم بهتــر از بـرگ درخت که
دعـایـم گــوینـــد و دعــاشـان گــویـــم،
یـادشـان دردل من ،قلبشـان منـــزل من...
صـافى آب مــرا يـادتـــو انـــداخت، رفيق
تـو دلت سبز،لبت سرخ، چراغت روشن
چــرخ روزيـت هميـشه چـرخــان
نفست داغ،تنت گــرم،دعـايـت بـا مـن ...!

"سهراب سپهری"

[ شنبه سی و یکم مرداد ۱۳۹۴ ] [ 11:48 ] [ بابی ]

[ ]

اگر مثل آن چیزی که می شناختمت می ماندی
اگر مثل آن چیزی که می شناختمت می ماندی
آن طور که می خواستی دوست می داشتمت

- باب مارلی

ترجمه : سینا عباسی هولاسو

[ شنبه سی و یکم مرداد ۱۳۹۴ ] [ 11:45 ] [ بابی ]

[ ]