پسرا :اگه قرار باشه یه دخترو نصیحت کنین چی میگین؟

 

 

دخترا:اگه قرار باشه یه پسرو نصیحت کنین چی میگین؟


موضوعات مرتبط: نظرات

تاريخ : چهارشنبه یکم مرداد 1393 | 13:30 | نویسنده : بابی |

برای خیانت هزار راه هست، 
ولی هیچ کدوم به اندازه تظاهر به دوست داشتن 
کثیف نیست !

اندوه زیبا_بهومیل هرابال


موضوعات مرتبط: جملات کوتاه

تاريخ : سه شنبه سیزدهم آبان 1393 | 21:56 | نویسنده : بابی |

بعضي آدم ها را نميشود داشت
فقط ميشود يک جور خاصي دوستشان داشت !

بعضي آدم ها اصلا براي اين نيستند که براي تو باشند يا تو براي آن ها ! اصلا به آخرش فکر نمي کني
آنها براي اينند که دوستشان بداري

آن هم نه دوست داشتن معمولي نه حتي عشق !
يک جور خاصي دوست داشتن که اصلا هم کم نيست ...

این آدم ها حتی وقتی که دیگر نیستند هم
در کنج دلت تا ابد یه جور خاص دوست داشته خواهند شد

برداشتی آزاد از
درخشش ابدی یک ذهن پاک


موضوعات مرتبط: جملات کوتاه

تاريخ : دوشنبه دوازدهم آبان 1393 | 17:34 | نویسنده : بابی |

اگر به دنبال سرنوشت خودتان بروید و مسیر زندگی را بجویید

هرچند پر از عیب و کاستی باشد

بهتر از آن است که از روش زندگی بی عیب و موفق دیگران تقلید کنید .

غذا ، دعا ، عشق / الیزابت گیلبرت - Elizabeth Gilbert


موضوعات مرتبط: سخنان بزرگان:

تاريخ : چهارشنبه نوزدهم شهریور 1393 | 17:32 | نویسنده : بابی |
ﺳﻪ ﭼﻴﺰ - ﻳﻚ ﺯﻥ ﺭﺍ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻠﻜﻪ ﻣﻴﺴﺎﺯﺩ !
1- ﻭﻗﺘﻲ ﻛﻪ ﭘﻮﻝ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﻬﺎﺵ ﺑﺎﺷﻪ٢ - ﻭﻗﺘﻲ ﻛﻪ ﻟﺒﺎﺱ ﺳﻔﻴﺪ ﻋﺮﻭﺳﻲ ﻣﻴﭙﻮﺷﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺍﻣﺎﺩ٣ - ﻭﻗﺘﻲ ﻛﻪ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺑﭽﺶ ﺑﻪ ﺩﻧﻴﺎ ﻣﻴﺎﺩ ﻭ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻭﻟﻴﻦﺑﺎﺭﻣﺎﺩﺭ ﻣﻴﺸﻪ ..
ﺳﻪ ﭼﻴﺰ - ﺯﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮔﺮﻳﻪ ﻣﻴﺎﻧﺪﺍﺯﺩ :
1-ﺣﺮﻓﻲ ﻛﻪ ﺟﺮﻳﺤﻪ ﺩﺍﺭﺵ ﻛﻨﺪ٢ - ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻥ ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﺩﻭﺳﺘﺶ ﺩﺍﺭﻩ٣ -ﻣﺮﻭﺭ ﻛﺮﺩﻥ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻝ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺑﻮﺩﻩﺑﺮﺍﺵ ﻭ ﺣﺎﻻ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﺶ ﺩﺍﺩﻩ ..سه ﭼﻴﺰ - ﻛﻪ ﺯﻥ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺍﺣﺘﻴﺎﺝ ﺩﺍﺭﺩ :
1- ﺁﻏﻮﺷﻲ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻗﻠﺐ ﻭ ﺑﺎ ﻣﺤﺒﺖ ﺑﺎﺷﻪ٢ -ﺣﺮﻓﻲ ﺯﻳﺒﺎ ﻛﻪ ﺍﻧﮕﻴﺰﻩ ﻫﺎﺵ ﺭﺍ ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮﻩ٣ - ﻭﻗﺘﻲ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺳﺘﺮﺍﺣﺖ ﻭ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻗﻮﺍ ..
ﺳﻪ ﭼﻴﺰ - ﺯﻥ ﺭﺍ ﻣﻴﻜﺸﺪ:
1-ﺯﻧﻲ ﺑﺮ ﺍﻭ ﺍﺭﺟﺤﻴﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ٢ -ﺩﺍﻏﻮﻥ ﺷﺪﻥ ﺁﻳﻨﺪ ﻩ ﺍﺵ٣ -ﺭﻓﺘﻦ ﭘﺪﺭ ﻭ ﻣﺎﺩﺭ ﻭ ﭘﺴﺮﺵ ..
ﺳﻪ ﭼﻴﺰ - ﺯﻥ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ ﻣﻴﻜﻨﺪ 
1-ﺯﻳﺒﺎﻳﻴﺶ٢ - ﺍﺻﻞ ﻭ ﻧﺴﺒﺶ٣ -ﻛﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﻣﻘﺎﻡ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺶ ..
ﺳﻪ -ﺣﺎﻟﺖِ ﺯﻥ ﻛﻪ ﺍﺧﻄﺎﺭ ﺑﻪ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﻣﻴﺂﻳﺪﻭﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﻣﯿﺘﺮﺳﺎﻧﺪ ﻭ ﺗﻌﺠﺐ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ 
1-ﺳﻜﻮﺗﺶ٢ -ﺟﺮﺃﺕ ﺁﻧﻴَﺶ٣ -ﺳﺮﺩ ﺷﺪﻧﺶ ﺩﺭ ﻳﻚ ﺁﻥ
!!!


موضوعات مرتبط: متن:

تاريخ : شنبه هشتم شهریور 1393 | 12:47 | نویسنده : بابی |
«کسی‌که با دستش کار می‌کند کارگر است، کسی
که با عقل و دستش کار می‌کند پیشه‌ور است،
کسی که با دست و عقل و احساسش کار می‌کند هنرمند است.»
شارل ویلدراک


موضوعات مرتبط: جملات کوتاه

تاريخ : شنبه هشتم شهریور 1393 | 12:0 | نویسنده : بابی |
چه قدر عجیب است که فرد مورد علاقه ات را پیدا کنی
و فرد مورد علاقه ات پیدایت کند .
معجزه است !
یک معجزه ی آسمانی ....

هاروکی موراکامی


موضوعات مرتبط: سخنان بزرگان:

تاريخ : شنبه هشتم شهریور 1393 | 11:44 | نویسنده : بابی |
من تو را دوست دارم، تو آن چه را که نمی‌توانی دوست بدار
توانایی‌هایت را دوست بدار، من ناتوانایی‌هایت را
غرورت را دوست بدار، من شکستنِ آرام آن را در میان بازوانم
بی‌باکی‌ات را دوست بدار، من ضعف‌های حالا و بعدت را
آینده‌ات را دوست بدار، من هر آنچه پایان یافته است
صدها زندگی‌ای را که می‌خواستی داشته باشی دوست بدار
من این یکی را که باقی مانده
و اینکه چگونه با این همه دوری می‌تواند، اینگونه به من نزدیک باشد
من آنچه را که هست دوست دارم، تو آنچه خواهد آمد
مرا دوست بدار، دوستت دارم.
- هرمان د کونینک
ترجمه: مودب میرعلایی


موضوعات مرتبط: متن:

تاريخ : شنبه هشتم شهریور 1393 | 11:7 | نویسنده : بابی |
زن ها گاهي اوقات چيزي نميگويند
چون به نظرشان لازم نيست كه چيزي گفته شود
با نگاهشان حرف ميزنند،
به اندازه يك دنيا حرف ميزنند
هرگز نبايد از چشمان هیچ زنی ساده گذشت...

خاطرات یک دختر مطیع
سیمون دو بووار


موضوعات مرتبط: جملات کوتاه

تاريخ : جمعه هفتم شهریور 1393 | 19:37 | نویسنده : بابی |
هر فردی بهترین هم که باشد، اگر زمانی که باید باشد ، نباشد ...

همان بهتر که نباشد ...

لوئیس بونوئل


موضوعات مرتبط: جملات کوتاه

تاريخ : جمعه هفتم شهریور 1393 | 19:35 | نویسنده : بابی |